चीनमधील अग्रणी पाईप्स उत्पादक आणि पुरवठादार |

प्रदर्शने आणि प्रमाणपत्रे

प्रदर्शने (३)
dav
dav
dav
DNV प्रमाणपत्र_00
API5CT प्रमाणपत्र
API 5L प्रमाणपत्र
 • TUV प्रमाणपत्र_02
 • TUV प्रमाणपत्र_03
 • CE प्रमाणपत्र_00
 • CE प्रमाणपत्र_01
 • CE प्रमाणपत्र_02
 • CE प्रमाणपत्र_03
 • TUV प्रमाणपत्र_01
 • TUV प्रमाणपत्र_00
 • CPR प्रमाणपत्र_00
 • CPR प्रमाणपत्र_01
 • CE1
 • CE3
 • CE4
 • ISO 9001 प्रमाणपत्र
 • ISO 9001 प्रमाणपत्र-1
 • PED 2000